Spôsoby objednania a platby

Spôsoby objednania

 1. Tovar je možné vybrať prehliadaním katalógu v sekcii obchod na našej webovej stránke www.dogtrainer.sk alebo telefonicky na mob. č. (+421) 0904 175 384 alebo (+421) 0948 262 712 (Po – So: 07:00 – 11:00, 13:00 – 20:00 Ned: 8:00 - 11:00) Po objednaní prostredníctvom emailu a zaplatení faktúry je možné si tovar vyzdvihnúť osobne na adrese Sabinovská 5, 821 02 Bratislava alebo vám za poplatok zabezpečíme dopravu priamo domov (0,50 € / 1 km). Dopravu zabezpečujeme v rámci Bratislavy a blízkeho okolia do 30km.
 2. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  • emailom na adrese obchod@dogtrainer.sk
  • po telefonickom dohovore osobne v prevádzke na adrese Sabinovská 5, 821 02 Bratislava
 3. Na platné uzavretie zmluvy sa na základe výslovnej dohody zmluvných strán vyžaduje písomná objednávka kupujúceho na email obchod@dogtrainer.sk ktorého súčasťou je akceptovanie týchto Podmienok a Ďalších podmienok zo strany Kupujúceho.
 4. Objednávkou sa rozumie e-mail, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:
  • Identifikáciu kupujúceho - ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.
  • Identifikáciu tovaru - druh, množstvo a cenu objednaného tovaru
  • Adresu dodania tovaru, ak sa líši od adresy trvalého bydliska

Spôsoby platby

 1. bezhotovostný prevod na účet vopred (Číslo účtu: 520700-420 448 1924 / 8360)