Hotel

Hotel pre psov sa nachádza - Bratislava , Suchohrad. Veľký Biel, Štvrtok na Ostrove, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Veľké Blahovo. Poskytujeme celodennú starostlivosť o vášho psa, spojenú s výchovou a výcvikom.

Jeden deň pozostáva z:

  • ubytovania psa v byte trénera (pelech, prepravka)
  • venčenia minimálne 3x denne (väčšinu dňa pes sprevádza trénera)
  • výchovy a výcviku (hry so psom)

Majiteľ zabezpečuje:

  • krmivo, 2 misky (na vodu a krmivo)
  • obojok, vôdzku, hračku, pelech
  • očkovací preukaz

Podmienky ubytovania:

  • dobrý zdravotný stav psa
  • platné očkovanie (infekčné ochorenia + besnota)
  • ošetrenie proti ekto- a endoparazitom
  • samostatnosť a čistotnosť

Obmedzený počet psov: najviac dvaja psi.

Ceny

Ubytovanie a služby
26 €
1 deň
169 €
1 týždeň
Ubytovanie a služby (nadštandard; cena za psa)
38 €
1 deň
266 €
1 týždeň

Ubytovanie a služby je potrebné zaplatiť vopred.