Výcvik

Poslušnosť

Táto disciplína zahŕňa predovšetkým cviky spojené s ovládateľnosťou psa, alebo tie, ktoré sú spojené s preverením jeho pohybových či iných schopností.

Zobraziť viac

Obrana

V tejto disciplíne ide o cviky, pri ktorých sa využíva ostražitosť, tvrdosť, odolnosť, nebojácnosť, ale aj ovládateľnosť psa, prípadne sa preveruje jeho schopnosť samostatných reakcií.

Zobraziť viac

Stopa

Táto disciplína zahŕňa cviky, ktoré priamo súvisia s využitím schopnosti psa v oblasti jeho čuchu. Cieľom pachových prác je naučiť psa správne využívať svoj čuch pri vyhľadávaní predmetov alebo osôb v teréne.

Zobraziť viac

Kurz Agility

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú skúsiť niečo nové, zábavné a svojmu psíkovi dopriať pohyb zameraný na prekonávanie rôznych prekážok.

Zobraziť viac