Všeobecne o nás

Dobrý deň, volám sa Peter Peller.

Výchovou a výcvikom psov sa zaoberám už niekoľko rokov, je to moje hobby a zároveň aj práca. Po dlhoročných dobrých aj zlých skúsenostiach som sa rozhodol založiť vlastnú výcvikovú školu, trochu odlišnú od ostatných.

V našej škole sa zameriavame okrem výcviku aj na výchovu psov a zaškolenie majiteľov psov do metodiky výchovy a výcviku. Preto uprednostňujeme výchovu a výcvik psa spolu s majiteľom.

Naším cieľom je naučiť ľudí správne pristupovať ku svojim psom a používať zrozumiteľnú povelovú techniku, čo v konečnom dôsledku vedie k lepšej komunikácii medzi človekom a psom a k ich harmonickému spolužitiu.

Pri výchove a výcviku psov používame rôzne metódy, od tradičných až po najmodernejšie a prispôsobujeme ich tak, aby boli vhodné a účinné vzhľadom na plemeno, povahu, vek a konkrétneho jedinca. Takisto aj motiváciu používame rôznu, v závislosti od psa, a považujeme ju za veľmi dôležitú. Nezavrhujeme žiadne metódy ani výcvikové pomôcky, ak sú používané správne, v správnej miere a sú prispôsobené spomínaným požiadavkám konkrétneho psa.

Výchova psa, ktorá pozostáva z častí kŕmenie a hygiena, socializácia, hierarchia a problémové správanie, je základom úspechu pre zvládnutie výcviku. Preto musí ísť výchova ruka v ruke s výcvikom a kladieme na ňu veľký dôraz.

Pre majiteľov psov, ktorí potrebujú na určitý čas svojho psa zveriť do správnych rúk a chcú, aby sa v ich neprítomnosti cítil čo najlepšie, nenudil sa a zároveň sa niečo naučil, máme k dispozícii hotel pre psov.