Obrana

V tejto disciplíne ide o cviky, pri ktorých sa využíva ostražitosť, tvrdosť, odolnosť, nebojácnosť, ale aj ovládateľnosť psa, prípadne sa preveruje jeho schopnosť samostatných reakcií.

Pri výcviku obrany sa využíva schopnosť psa loviť a používať pri tom zuby. Ide tu v podstate o rozvíjanie prirodzeného koristníckeho pudu psa, hrou na lovca a korisť.

Predstavy ľudí o obrane sú často nesprávne, preto stručné vysvetlenie: úlohou a cieľom výcviku obrany je naučiť psa na povel chrániť psovoda resp. majiteľa tým, že útočníka zastraší alebo jediným záhryzom zastaví a nie tým, že ho ťažko zraní alebo nebodaj roztrhá.

Výcvik smeruje k využitiu psa v bežnom živote, na zastrašenie alebo zastavenie útočníka, na aktivizáciu psa pri strážení bytu alebo domu, prípadne k zloženiu konkrétnej skúšky podľa NSP (národný skúšobný poriadok) alebo MSP (medzinárodný skúšobný poriadok) a k ďalšiemu využitiu psa na športovú kynológiu, preteky a podobne, podľa požiadaviek majiteľa.

Výcvik obrany je možný iba po preukázaní poslušnosti resp. ovládateľnosti psa, po potvrdení o vykonanej skúške, prípadne súčasne s absolvovaním výcviku poslušnosti.

Ceny

Individuálny výcvik
40 €
60 min.

155 €
10x30 min.

Skupinový výcvik
25 €
60 min.

178 €
10x60 min.

Doprava
1,00 €
1 km

Platbu za výcvik je potrebné zrealizovať vopred