Cenník

Názov služby Cena za službu Trvanie služby
Individuálny výcvik - 10x tréning* 130 EUR 10x 30 minútový tréning
Individuálny výcvik - 5x tréning* 80 EUR 5x 30 minútový tréning
Individualny výcvik - 1x tréning* 40 EUR 1x 60 minútový tréning
Skupinový výcvik - balík 10x tréning 150 EUR 10x 60 minútový tréning
Skupinový tréning 1x tréning 22 EUR 1x 60 minútový tréning
Kurz Agility  individuálny výcvik - 10x tréning 250 EUR 10x 60 minútový tréning
Kurz Agility  skupinový výcvik - 10x tréning 160 EUR 10x 60 minútový tréning
Denný hotel 20 EUR 8 hodín
Ubytovanie 1deň - Skúšobný deň 33 EUR 1 deň
Ubytovanie 1deň - štandard 26 EUR 1 deň
Ubytovanie 1deň - Nadštandard 38 EUR 1 deň
Ubytovanie 7dní - štandard 169 EUR 7 dní
Ubytovanie 7dní - Nadštandard 266 EUR 7 dní
Skupinová prednáška Online Hierarchia* 22 EUR 1x 120 minútová online prednáška
Prednáška: Hierarchia individuálna 24 EUR 1x 60 minútová prednáška
Prednáška: Kŕmenie a hygiena 24 EUR 1x 60 minútová prednáška
Skupinová Online prednáška: Problémové správanie* 35 EUR 1 x 120 minútová online prednáška
Socializácia individuálny výcvik 40 EUR 1x 60 minútový tréning
Problémové správanie individuálny výcvik 60 EUR 1x 90 minútový tréning
Doprava* 0,6 EUR 0,6 Eur / 1km

* Tento typ služieb je možné objednať si aj pre lokality Košice a okolie, konkrétne pre:

Košice I, II, III, IV, Ľudvikov dvor, Baška, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Hýľov, Nižný Klátov, Vyšný Klátov, Bernátovce, Buzice, Kokšov – Bakša, Košťany, Valaliky, Všechsvätých, Čaňa, Gyňov, Nižná Myšľa Vyšná Myšľa, Blažice, Bohdanovce, Nižný Čaj, Rákoš, Vyšný Čaj, Ďurkov, Olšovany, Ruskov, Šemša, Nováčany, Hodkovce, Zdoba, Sady nad Torysou,, Košická Polianka, Byster, Beniakovce, Hrašovík, Košické Oľšany, Rozhanovce, Vajkovce, Budimír, Žírovce, Vyšná Kamenica, Trsťany, Svinica, Rankovce, Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Herľany, Herľany, Čakanovce, Borda, Bidovce, Bačkovík, Železiarne, Gomboš, Komárovce, Veľká Ida.