Cenník

Názov služby Ceny
Trvanie služby
Individuálny výcvik - 10x tréning* 155 EUR 10x 30 minútový tréning
Individuálny výcvik - 5x tréning* 95 EUR 5x 30 minútový tréning
Individualny výcvik - 1x tréning* 40 EUR 1x 60 minútový tréning
Skupinový výcvik - balík 10x tréning 178 EUR 10x 60 minútový tréning
Skupinový tréning 1x tréning 25 EUR 1x 60 minútový tréning
Kurz Agility  individuálny výcvik - 10x tréning 250 EUR 10x 60 minútový tréning
Kurz Agility  skupinový výcvik - 10x tréning 160 EUR 10x 60 minútový tréning
Denný hotel 20 EUR 8 hodín
Ubytovanie 1deň - Skúšobný deň 33 EUR 1 deň - 24 hodín
Ubytovanie 1deň - štandard 26 EUR 1 kalendárny deň
Ubytovanie 1deň - Nadštandard 38 EUR 1 kalendárny deň
Ubytovanie 7dní - štandard 169 EUR 7 kalendárnych dní
Ubytovanie 7dní - Nadštandard 266 EUR 7 kalendárnych dní
Skupinová prednáška Online Hierarchia* 27 EUR 1x 120 minútová online prednáška
Prednáška: Hierarchia individuálna 30 EUR 1x 60 minútová prednáška
Prednáška: Kŕmenie a hygiena 30 EUR 1x 60 minútová prednáška
Skupinová Online prednáška: Problémové správanie* 35 EUR 1 x 120 minútová online prednáška
Socializácia individuálny výcvik 55 EUR 1x 60 minútový tréning
Problémové správanie individuálny výcvik 60 EUR 1x 90 minútový tréning
Online Individuálny výcvik - 10x tréning* 155 EUR 10x 30 - 45 minútový online tréning
Doprava* 1 EUR 1 EUR / 1km