Cenník

Názov služby Cena za službu Trvanie služby
Individuálny výcvik - 10x tréning 130 EUR 10x 30 minútový tréning
Individuálny výcvik - 5x tréning 80 EUR 5x 30 minútový tréning
Individualny výcvik - 1x tréning 40 EUR 1x 60 minútový tréning
Skupinový výcvik - balík 10x tréning 150 EUR 10x 60 minútový tréning
Skupinový tréning 1x tréning 22 EUR 1x 60 minútový tréning
Denný hotel 20 EUR 8 hodín
Ubytovanie 1deň - Skúšobný deň 33 EUR 1 deň
Ubytovanie 1deň - štandard 26 EUR 1 deň
Ubytovanie 1deň - Nadštandard 38 EUR 1 deň
Ubytovanie 7dní - štandard 169 EUR 7 dní
Ubytovanie 7dní - Nadštandard 266 EUR 7 dní
Skupinová prednáška Online Hierarchia 22 EUR 1x 120 minútová online prednáška
Prednáška: Hierarchia individuálna 24 EUR 1x 60 minútová prednáška
Prednáška: Kŕmenie a hygiena 24 EUR 1x 60 minútová prednáška
Skupinová Online prednáška: Problémové správanie 35 EUR 1 x 120 minútová online prednáška
Socializácia individuálny výcvik 40 EUR 1x 60 minútový tréning
Problémové správanie individuálny výcvik 60 EUR 1x 90 minútový tréning
Doprava 0,6 EUR 0,6 Eur / 1km