Cenník

Názov služby Ceny
Trvanie služby
Individuálny výcvik - 10x tréning* 155 EUR 10x 30 minútový tréning
Individuálny výcvik - 5x tréning* 95 EUR 5x 30 minútový tréning
Individualny výcvik - 1x tréning* 40 EUR 1x 60 minútový tréning
Skupinový výcvik - balík 10x tréning 178 EUR 10x 60 minútový tréning
Skupinový tréning 1x tréning 25 EUR 1x 60 minútový tréning
Kurz Agility  individuálny výcvik - 10x tréning 250 EUR 10x 60 minútový tréning
Kurz Agility  skupinový výcvik - 10x tréning 160 EUR 10x 60 minútový tréning
Denný hotel 20 EUR 8 hodín
Ubytovanie 1deň - Skúšobný deň 33 EUR 1 deň - 24 hodín
Ubytovanie 1deň - štandard 26 EUR 1 kalendárny deň
Ubytovanie 1deň - Nadštandard 38 EUR 1 kalendárny deň
Ubytovanie 7dní - štandard 169 EUR 7 kalendárnych dní
Ubytovanie 7dní - Nadštandard 266 EUR 7 kalendárnych dní
Skupinová prednáška Online Hierarchia* 27 EUR 1x 120 minútová online prednáška
Prednáška: Hierarchia individuálna 30 EUR 1x 60 minútová prednáška
Prednáška: Kŕmenie a hygiena 30 EUR 1x 60 minútová prednáška
Skupinová Online prednáška: Problémové správanie* 35 EUR 1 x 120 minútová online prednáška
Socializácia individuálny výcvik 55 EUR 1x 60 minútový tréning
Problémové správanie individuálny výcvik 60 EUR 1x 90 minútový tréning
Online Individuálny výcvik - 10x tréning* 155 EUR 10x 30 - 45 minútový online tréning
Doprava* 1 EUR 1 EUR / 1km

* Tento typ služieb je možné objednať si aj pre lokality Košice a okolie, konkrétne pre:

Košice I, II, III, IV, Ľudvikov dvor, Baška, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Hýľov, Nižný Klátov, Vyšný Klátov, Bernátovce, Buzice, Kokšov – Bakša, Košťany, Valaliky, Všechsvätých, Čaňa, Gyňov, Nižná Myšľa Vyšná Myšľa, Blažice, Bohdanovce, Nižný Čaj, Rákoš, Vyšný Čaj, Ďurkov, Olšovany, Ruskov, Šemša, Nováčany, Hodkovce, Zdoba, Sady nad Torysou,, Košická Polianka, Byster, Beniakovce, Hrašovík, Košické Oľšany, Rozhanovce, Vajkovce, Budimír, Žírovce, Vyšná Kamenica, Trsťany, Svinica, Rankovce, Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Herľany, Herľany, Čakanovce, Borda, Bidovce, Bačkovík, Železiarne, Gomboš, Komárovce, Veľká Ida.