Cenník

Názov služby Ceny
Trvanie služby
Individuálny výcvik - 10x tréning
(platnosť balíka sú 3 mesiace*)
155 EUR 10x 30 minútový tréning
Individuálny výcvik - 5x tréning
(platnosť balíka je 1 mesiac*)
95 EUR 5x 30 minútový tréning
Individualny výcvik - 1x tréning
(platnosť tréningu je 14dní*)
40 EUR 1x 60 minútový tréning
Skupinový výcvik - balík 10x tréning
(platnosť balíka sú 4 mesiace*)
178 EUR 10x 60 minútový tréning
- tréningy môžete využiť na poslušnosť, socializáciu, obranu a agility
Kurz Agility individuálny výcvik - 10x tréning
(platnosť balíka sú 3 mesiace*)
155 EUR 10x 30 minútový tréning
Kurz Agility skupinový výcvik - pokročilý - 10x tréning
(platnosť balíka sú 4 mesiace*)
160 EUR
10x 60 minútový tréning
Denný hotel 20 EUR 8 hodín
Ubytovanie 1deň - Skúšobný deň 33 EUR 1 deň - 24 hodín
Ubytovanie 1deň - štandard 26 EUR 1 kalendárny deň
Ubytovanie 1deň - Nadštandard 38 EUR 1 kalendárny deň
Ubytovanie 7dní - štandard 169 EUR 7 kalendárnych dní
Ubytovanie 7dní - Nadštandard 266 EUR 7 kalendárnych dní
Skupinová prednáška Online Hierarchia
(platnosť prednášky je deň uvedený na faktúre)
27 EUR 1x 120 minútová online prednáška
Prednáška: Hierarchia individuálna
(platnosť balíka je 1 mesiac*)
30 EUR 1x 60 minútová prednáška
Prednáška: Kŕmenie a hygiena 30 EUR 1x 60 minútová prednáška
Skupinová Online prednáška: Problémové správanie 35 EUR 1 x 120 minútová online prednáška
Socializácia individuálny výcvik
(platnosť tréningu je 30dní*)
55 EUR 1x 60 minútový tréning
Problémové správanie individuálny výcvik
(platnosť tréningu je 30dní*)
60 EUR 1x 90 minútový tréning
Online Individuálny výcvik - 10x tréning
(platnosť balíka sú 3 mesiace*)
155 EUR 10x 30 - 45 minútový online tréning
Doprava 1 EUR 1 EUR / 1km
Administratívny poplatok 15 Eur

* začiatok platnosti za službu je deň, kedy boli pripísané finančné prostriedky na účet dogtrainer.