Cenník

Názov služby Cena za službu Trvanie služby
Individuálny výcvik - 10x tréning 130 EUR 10x 30 minútový tréning
Individuálny výcvik - 5x tréning 80 EUR 5x 30 minútový tréning
Individualny výcvik - 1x tréning 40 EUR 1x 60 minútový tréning
Skupinový výcvik - balík 5x tréning 75 EUR 5x 60 minútový tréning
Skupinový tréning 1x tréning 22 EUR 1x 60 minútový tréning
Denný hotel 20 EUR 8 hodín
Ubytovanie 1deň - Skúšobný deň 33 EUR 1 deň
Ubytovanie 1deň - štandart 26 EUR 1 deň
Ubytovanie 1deň - Nadštandart 38 EUR 1 deň
Ubytovanie 7dní - štandart 169 EUR 7 dní
Ubytovanie 7dní - Nadštandart 266 EUR 7 dní
Skupinová prednáška Online Hierarchia 24 EUR 1x 120 minútová online prednáška
Prednáška: Hierarchia individuálna 24 EUR 1x 60 minútová prednáška
Prednáška: Kŕmenie a hygiena 24 EUR 1x 60 minútová prednáška
Socializácia individuálny výcvik 50 EUR 1x 60 minútový tréning
Problémové správanie individuálny výcvik 60 EUR 1x 90 minútový tréning
Doprava 0,6 EUR 0,6 Eur / 1km