Obrana

Obranou učíme psa na povel zastrašiť útočníka a chrániť majiteľa – psovoda alebo jeho majetok pri strážení domu či bytu.
V tejto disciplíne výcviku psa ide o cviky, pri ktorých sa využíva ostražitosť, tvrdosť, odolnosť, nebojácnosť, ale aj ovládateľnosť psa, prípadne sa preveruje jeho schopnosť samostatných reakcií. Pri výcviku obrany sa využíva schopnosť psa loviť a používať pri tom zuby, a to hrou na lovca a korisť.
Predstavy ľudí o obrane sú často nesprávne. Nejde o to, aby pes ťažko zranil alebo nebodaj útočníka roztrhal. Cieľom je zastrašenie a vyhnutie sa nebezpečenstvu napadnutia alebo krádeži.

Mám záujem
Skupinový výcvik

178€
10 tréningov x 60 min.

25€
1 tréning x 60 min.

Individuálny výcvik

155€
10 tréningov x 30 min.

40€
1 tréning x 60 min.

Doprava 1 € / 1 km
Platbu je potrebné zrealizovať vopred.
Výcvik psa

Výcvik obrany smeruje k využitiu psa v bežnom živote, k zloženiu konkrétnej skúšky podľa NSP (národný skúšobný poriadok) alebo MSP (medzinárodný skúšobný poriadok) aj k ďalšiemu využitiu psa na športovú kynológiu či preteky.

Využitie

Výcvik obrany je možný iba po preukázaní ovládateľnosti psa, po potvrdení o vykonanej skúške, prípadne súčasne s absolvovaním výcviku poslušnosti.