Stopa

Pes môže mať až 50-krát viac čuchových receptorov ako človek. Dokonalejší čuch psa môžete využívať pri hľadaní predmetov alebo dokonca osôb v teréne. Po nájdení ich pes musí určitým spôsobom označiť. Ide o pokročilú techniku výcviku psa.

Výcvikom stopovania smerujeme k rozvíjaniu čuchového zmyslu psa. To zároveň vedie
k uspokojeniu jeho potrieb.

Mám záujem
Skupinový výcvik

155€
10 tréningov x 30 min.

40€
1 tréning x 60 min.

Doprava 1 € / 1 km
Platbu je potrebné zrealizovať vopred.
Výcvik psov Bratislava

Výcvik psa v dogtrainer vás pripraví k zloženiu konkrétnej skúšky podľa NSP (národný skúšobný poriadok) alebo MSP (medzinárodný skúšobný poriadok) alebo k ďalšiemu využitiu psa na športovú kynológiu či preteky.

Cvičenie psov pre odhodlaných

Pri výcviku stopovania treba počítať so skorým vstávaním, cestovaním za vhodným terénom a prácnou prípravou stopy.