2% z daní pre Občianske združenie dogtrainer

Údaje potrebné na darovanie 2% alebo 3% z dane:

Názov organizácie: dogtrainer
Právna platforma:
 Občianské združenie
IČO: 
53481143
Sídlo organizácie: 
Sabinovská 362/5, 821 02 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika

Tlačivá:

Vyhlásenie
Potvrdenia o zaplatení dane
Ostatné dokumenty

V našej škole sa zameriavame okrem výcviku aj na výchovu psov a zaškolenie majiteľov psov do metodiky výchovy a výcviku. Preto uprednostňujeme výchovu a výcvik psa spolu s majiteľom.

Naším cieľom je naučiť ľudí správne pristupovať ku svojim psom a používať zrozumiteľnú povelovú techniku, čo v konečnom dôsledku vedie k lepšej komunikácii medzi človekom a psom a k ich harmonickému spolužitiu.

Pri výchove a výcviku psov používame rôzne metódy, od tradičných až po najmodernejšie a prispôsobujeme ich tak, aby boli vhodné a účinné vzhľadom na plemeno, povahu, vek a konkrétneho jedinca. Takisto aj motiváciu používame rôznu, v závislosti od psa, a považujeme ju za veľmi dôležitú. Nezavrhujeme žiadne metódy ani výcvikové pomôcky, ak sú používané správne, v správnej miere a sú prispôsobené spomínaným požiadavkám konkrétneho psa.

Ako poskytnete 2 % z daní ako zamestnanec?

 • požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“ (zamestnávateľ potvrdí výšku zaplatenej dane a to, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2023),
 • vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane, suma musí byť minimálne  3 €,
 • vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy“: 2 % dane alebo 3 %z dane (ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, priložte ho k vyhláseniu)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu.
 • doručte vyplnené „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Ako poskytnete 2 % z daní ako fyzická osoba?

Za rok 2023 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 2. apríla 2024.

 • skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z Vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 3  €,
 • vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2 % z vami odvedenej dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu). Viac informácii o darovaní 3%nájdete tu.
 • zaplaťte daň za r. 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu. Zoznam miestnej príslušnosti k daňovému úradu nájdete tu.

Ako poskytnete 2 % z daní ako právnická osoba?

 • skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 8 €,
 • vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane,
 • zaplaťte daň za r. 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, môže v roku 2023 poukázať iba 1,0 % z dane.

Viac informácií nájdete tu.

Cieľom občianského združenia dogtrainer je:

 • združovať záujemcov o kynológiu, psov, výcvik zvierat, canisterapiu a psie športy
 • podpora a rozvoj psích športov a ich propagácia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
 • vytvárať podmienky pre rozvoj psích športov, výcviku zvierat a iných voľnočasových aktivít,
 • vzdelávanie v oblasti zodpovedného prístupu ku zvieratám
 • podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku zvieratám a správny a zodpovedný prístup k nim
 • organizovanie vedeckých a odborných konferencií a seminárov, workshopov
 • príprava a školenia cvičiteľov za využitia najnovších a najúčinnejších tréningových metód v praxi
 • aplikovanie teoretických poznatkov do praxe
 • príprava a organizovanie stretnutí, výstav, súťaží, kurzov, workshopov, prednášok, seminárov a iných aktivít