2% pre Občianske združenie dogtrainer

Údaje potrebné na darovanie 2% alebo 3% z dane:

Názov organizácie: dogtrainer
Právna platforma:
Občianské združenie
IČO:
53481143
IČ DPH:
SK82110000000029491199404
Sídlo organizácie:
Sabinovská 362/5, 821 02 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika

Tlačivá:

Vyhlásenie
Potvrdenia o zaplatení dane
Ostatné dokumenty

– Ako poskytnete 2 % z daní ako zamestnanec?

Za rok 2021 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. apríla 2022

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“
(zamestnávateľ potvrdí výšku zaplatenej dane a to že nemáte nedoplatok na dani za rok 2021),

– vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane, suma musí byť minimálne  3 €,

vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy“: 2 % dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu-)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu.

– doručte vyplnené „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

– Ako poskytnete 2 % z daní ako fyzická osoba?

Za rok 2021 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. apríla 2022.

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z Vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 3  €,

– vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2 % z vami odvedenej dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu.

– zaplaťte daň za r. 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

– Ako poskytnete 2 % z daní ako právnická osoba?

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 8 €,

– vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane.

–  zaplaťte daň za r. 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

P.s. Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, môže v roku 2022 poukázať iba 1,0 % z dane.

Viac informácií nájdete tu.

Cieľom občianského združenia dogtrainer je:

• združovať záujemcov o kynológiu, psov, výcvik zvierat, canisterapiu a psie športy
• podpora a rozvoj psích športov a ich propagácia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
• vytvárať podmienky pre rozvoj psích športov, výcviku zvierat a iných voľnočasových aktivít,
• vzdelávanie v oblasti zodpovedného prístupu ku zvieratám
• podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku zvieratám a správny a zodpovedný prístup k nim
• organizovanie vedeckých a odborných konferencií a seminárov, workshopov
• príprava a školenia cvičiteľov za využitia najnovších a najúčinnejších tréningových metód v praxi
• aplikovanie teoretických poznatkov do praxe
• príprava a organizovanie stretnutí, výstav, súťaží, kurzov, workshopov, prednášok, seminárov a iných aktivít