Stopa

Táto disciplína zahŕňa cviky, ktoré priamo súvisia s využitím schopnosti psa v oblasti jeho čuchu. Cieľom pachových prác je naučiť psa správne využívať svoj čuch pri vyhľadávaní predmetov alebo osôb v teréne. Po nájdení ich musí určitým spôsobom označiť.

Výcvikom stopovania smerujeme k rozvíjaniu zmyslu, ktorým je pes obdarený. To zároveň vedie k uspokojeniu jeho potrieb.

Výcvik smeruje k uspokojeniu potrieb psa a k zmysluplnej činnosti psovoda, alebo k zloženiu konkrétnej skúšky podľa NSP (národný skúšobný poriadok) alebo MSP (medzinárodný skúšobný poriadok) a k ďalšiemu využitiu psa na športovú kynológiu, preteky a podobne, podľa požiadaviek majiteľa.

Pri výcviku stopovania treba počítať so skorým vstávaním, cestovaním za vhodným terénom a prácnou prípravou stopy

Ceny

Individuálny výcvik
40 €
60 min.

155 €
10x30 min.

Doprava
1,00 €
1 km

Platbu za výcvik je potrebné zrealizovať vopred